Споразумение между ИВОБ и АСЕРИ

Споразумение между ИВОБ и АСЕРИ На 25 януари 2013 г. бе сключено двустранно Споразумение  между Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) и Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ – България). В тържествена обстановка в офиса на

LawTechEuropeCongress – Praha 2012

LawTechEuropeCongress – Praha 2012 На 12 ноември 2012 г. ще се проведе годишна конференция /конгрес в Прага /Чехия/ Темата на конференцията LawTech Европа конгрес е във връзка с въпроси, отнасящи се до цялата база електронни доказателства и други законни правни /юридически/

Международна седмица на осведоменост за измамите

11.11.2012 г.-17.11.2012 г. Международна седмица на осведоменост за измамите Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ)гр. СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ се присъедини към редиците на поддръжниците на Движението за Осведоменост от 11 до 17 ноември. Седмицата на осведоменост за измамите