Скритата цена на измамите

На 16.12.2015 г. (сряда) от 18.30 часа се проведе обучение на тема: „Скритата цена на измамата“. Лектор: Красимир Логофетов, директор на дирекция Вътрешен одит ВИВАКОМ, гр. София Обучението се проведе в гр. София, в сградата на ВМРО ул. Пиротска №

Разследване на международни модели за финансови измами

На 10.12.2015 г. (четвъртък) от 18.30 часа се проведе обучение на тема: „Разследване на международни модели за финансови измами – инвестиционни и хазартни схеми, финансови пирамиди”. Лектор: Слава Стефанова – експерт в ДАНС, гр. София Обучението се проведе в гр.

Електронните измами и България – съвременни тенденции

На  23 юни 2015 г. в 18.30 ч. се проведе обучение на тема: „Електронните измами и България – съвременни тенденции”  с лектор Ивайло Йочев, Специалист “Противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма” в Алфа Банк – клон България,

Методики и подходи за контрол на изтичането на служебна информация

На 11.12.2014 г. (четвъртък) от 18.00 часа се проведе обучение на тема: „Методики и подходи за контрол на изтичането на служебна информация за  предотвратяване на злоупотреби”.  Лектор: Владимир Икономов, CFE, ръководител на отдел „Превенция и контрол“ към специализирана служба „Вътрешен

Измами при усвояване на структурните фондове от ЕС

На 20.11.2014 г. (четвъртък) от 18.00 часа се проведе обучение на тема: „Измами при усвояване на структурните фондове от Европейския съюз”. Лектор: д-р Ина Лечева- финансов контрольор, Национален осигурителен институт, гр. София /НОИ/, асоцииран член на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ. Обучението се проведе

The situation of Fraud in Bulgaria

„Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” уведомява членовете за участие в събитие на тема „The situation of Fraud in Bulgaria”, състоящо се от 9.30 ч. до 12.00 ч. на 19 ноември2014 г. в Новотел София хотел,

Разследване на измами в рамките на организацията

На 08 април 2014 г. от 18.00 ч. в сградата на Сметната палата, ул. “Екзарх Йосиф” № 37, 10-ти етаж, се проведе обучение на „Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ). Темата на обучението е “Разследване

Етична линия

На 09 декември 2013 г. (понеделник) от 18.00 часа  в сградата на Сметната палата, ул. “Екзарх Йосиф” № 37, 10 ет. се проведе обучение на тема: „Етична линия”.   Лектор: Красимир Логофетов, CFE – директор на дирекция „Вътрешен одит” „ВИВАКОМ“ ООД.

Ефективни методи за борба с Корпоративните измами

На 19 ноември 2012 г. (понеделник) от 18.00 часа в сградата на Сметната палата, ул. “Екзарх Йосиф” № 37, 10 ет. се проведе обучение на тема: „Ефективни методи за борба с Корпоративните измами”. Лектор: Йордан Карабинов, CFE,  съдружник в “Джей Ней

Обмяна на опит, Европейска конференция за борба с измамите

На 27 септември 2012 г. (четвъртък) от 19.00 часа в сградата на Сметната палата, ул. Екзарх Йосиф № 37, залата на ІІ ет., се проведе обучение на тема: “Запознаване с добри практики за разкриване на измами, представени на Европейската конференция, проведена от ACFE-САЩ на 25-27 март 2012