Обмяна на опит, Андрю Шмид, ACFE Colorado, USA

На 24 Януари 2012 г. /вторник/ в 18.00 ч. в Сметната палата на ул. “Екзарх Йосиф” 37, се проведе работна среща с Андрю Шмид – член на един от клоновете на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами /ACFE-USA/ – щата

Обмяна на опит, Европейска конференция, 17-19 април 2011

На 23 ноември 2011 г. (сряда)от 18.00 часа се проведе обучение на тема: “Запознаване с добри практики за разкриване на измами, представени на Европейската конференция, проведена от ACFE-САЩ на 17-19 април 2011 г. в Брюксел, Белгия” Лектори: Йорданка Димитрова и

Феномени на корупцията

На 18 май 2011 г. (сряда)от 18.00 часа се проведе обучение на тема: “Феномени на корупцията”.  Лектор: Доц. д-р Захари Захариев от СУ “Св. Климент Охридски”. Семинара се проведе в сградата на Сметната палата, ул. Екзарх Йосиф № 37, залата

Превенция и противодействие на корупцията

На 30 ноември 2010 г. (вторник)от 18.00 часа в сградата на Сметната палата е организирано обучение, на което са представени следните теми: Тема 1. Превенция и противодействие на корупцията. Тема 2. Критики на Европейската комисия в годишните доклади за напредъка