„Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” уведомява членовете за участие в събитие на тема „The situation of Fraud in Bulgaria”, състоящо се от 9.30 ч. до 12.00 ч. на 19 ноември2014 г. в Новотел София хотел, гр. София. Събитието е организирано от Printec Bulgaria Jsc. и TONBELLER AG Germany.

The situation of Fraud in Bulgaria