На 10.12.2019 г. в обучителния център на АСЕРИ България ще се проведе обучение на тема „Етика и съответствие – двете страни на една монета?“.

Лектор ще бъде д-р Елина Кърпачева, основател и председател на Европейски комплайънс център (European Compliance Center – https://complianter.eu/) .

Информация може да намерите на адрес: http://acfe.bg/events/fraud-with-eu-funds/. 

Предстоящо обучение „Етика и съответствие – двете страни на една монета?“