Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 10/12/2019
18:00 - 19:30

Location
Обучителен център

Categories


На 10.12.2019 г. в обучителния център на АСЕРИ България ще се проведе обучение на тема „Етика и съответствие – двете страни на една монета?„.

Лектор ще бъде д-р Елина Кърпачева, основател и председател на Европейски комплайънс център (European Compliance Center – https://complianter.eu/) .

Програмата на обучението включва следните теми:
1. Етиката и съответствието като функции в организацията. Задължения и умения на служителите, изпълняващи подобни функции. 2. Начин на изграждане и организация на двете функции.
3. Общи предизвикателства:
– Създаване на кодекс за поведение на бизнеса;
– Комуникация с висшия мениджмънт;
– Оценка и наблюдение на рисковете за организацията;
– Създаване на „линии за докладване“;
– Обучение на служителите.

Дата: 10 декември 2019 г., 18:00 – 19:30 ч. (регистрация 17:45 – 18:00 ч.)
Адрес: Обучителен център – гр. София, ул. „Дамян Груев“ 10-12, етаж 1
CPE точки: 2 бр.
Обучението е предназначенето за членовете на АСЕРИ България.

Представяне на лектора:
Д-р Елина Кърпачева e основател и председател на Европейски комплайънс център (European Compliance Center) – международна мрежа от комплайънс експерти в Централна и Източна Европа и първата неправителствена организация в страната, която се занимава специализирано с проблематиката на нормативното съответствие (compliance). Понастоящем участва в инициативи за утвърждаване принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с Българската фондова борса и Националната комисия за корпоративно управление.
Д-р Кърпачева има опит и в публичния сектор – работи в Европейската комисия в отдела, отговорен за доброто финансово управление на европейските структурни фондове; преминала е през обучение от OLAF за предотвратяване на измами. Д-р Кърпачева е редактор за България на Risk&Compliance Platform Europe (www.riskcompliance.biz/) и изследовател към VUZF Lab.

Етика и съответствие – двете страни на една монета?