На 05.11.2019 г. в обучителния център на АСЕРИ България ще се проведе обучение на тема Измами със средства от бюджета на Европейския съюз. „Non bis in idem“.

Лектор ще бъде Андон Ташуков, Юрисконсулт в Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в Министерството на вътрешните работи.

Програмата на обучението включва следните теми:
1. Нормативна уредба на понятията „нередност“ и „измама“ с европейски средства. Директива за защита на финансовите интереси на Европейския съюз по наказателноправен път.
2. Аспекти на правната уредба за борба с измами в българското право.
3. Компетентни органи за борба с нередностите и измамите. АФКОС, ОЛАФ и Европейска прокуратура.
4. Приложение на принципа Non bis in idem в административното и наказателното право. Ограничаване на действието на принципа при защита на финансовите интереси на ЕС.
5. Практически ръководства на Европейската комисия за борба с измамите и оценка на риска от измами.

Допълнителна информация може да намерите на адрес: http://acfe.bg/events/fraud-with-eu-funds/

Измами със средства от бюджета на Европейския съюз. „Non bis in idem“.