На 08 април 2014 г. от 18.00 ч. в сградата на Сметната палата, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37, 10-ти етаж, се проведе обучение на „Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами – България” (АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ).

Темата на обучението е “Разследване на измами в рамките на организацията” с лектор Галина Илиева, сертифициран член на ACFE, CIA.

Разследване на измами в рамките на организацията