На 27 септември 2012 г. (четвъртък) от 19.00 часа в сградата на Сметната палата, ул. Екзарх Йосиф № 37, залата на ІІ ет., се проведе обучение на тема: „Запознаване с добри практики за разкриване на измами, представени на Европейската конференция, проведена от ACFE-САЩ на 25-27 март 2012 г. в Лондон, Великобритания“.

Лектор: Елена Балабина – държавен одитор в Изпълнителна агенция „ОСЕС”.

Обмяна на опит, Европейска конференция за борба с измамите