Председателят на УС на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ  Владимир Икономов, CFE и ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев подписаха мемораднум за сътрудничество.

891d4_sc-1

Подписването на двустранното споразумение се състоя на 16.11.2016 г. в сградата на УНСС по време на заседание на Ректорския съвет. Присъстваха заместник-ректорът по обучението доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректорът по научноизследователската дейност проф. Валентин Гоев, помощник-ректорът Николай Бакърджиев, председателят на Студентския съвет Денис Димитров. Специално участие взеха проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет, проф. д.ик.н.  Валентин Кисимов  от катедра „Информационни технологии и комуникации“ и ст.ас. Атанаска Филипова – координатор на двустранните отношения. От УС на АСЕРИ-България присъстваха Гергана Станчева, асоцииран член и секретар на УС на АСЕРИ-БЪЛГАРИЯ и Теодор Новаков, CFE и директор по обучението.

891d4_sc-2

С подписването на меморандума за сътрудничество АСЕРИ-България и УНСС се споразумяха да установят работни взаимоотношения и сътрудничество за провеждане на съвместна дейност при осъществяване на проекти във връзка с разкриване и предотвратяване на измами, организиране и осъществяване на съвместни мероприятия за обмяна на опит и добри практики от взаимен интерес.

891d4_sc-3

Университетът за национално и световно стопанство е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 96-годишна история. На 27.04.1990 г. Академичният съвет решава ВИИ „Карл Маркс“ да се преобразува в Университет за национално и световно стопанство. В момента в В УНСС има осем факултета и 33 катедри. Преподавателите са близо 500, от които 300 – професори и доценти. УНСС е най-големият български университет с 21 432 студенти.

Меморандум за сътрудничество между АСЕРИ-България и УНСС